Noster Rex

Tootjad

Uudiskiri

Uudiseid

Ühtegi RSS voogu pole lisatud

Noster Rex OÜ, registrikoodiga 11555824, MTR registreeringu number KJK033538, aadress Kahtlase talu Jägala küla Jõelähtme vald (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Noster Rex OÜ hallatavas e-poes http://www.nosterrex.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Klient), on kokku lepinud järgnevates tingimustes. 

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Kliendile.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga.Kui  Klient ei ole uute tingimustega nõus võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4 E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient kes valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi)

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1.Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud Eesti kroonides.

3.2.Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3.Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Toodete garanteeritud tarneaeg on 3-5 tööpäeva kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 14 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 14 päevaga tarnida informeerime Teid sellest koheselt.Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.

4.2 Kui Te olete tellinud rohkem kui 1500 krooni eest, on kaupade vedu Eestis tasuta, Eesti Posti lihtpakiga.

4.3 Kui Te olete tellinud vähem kui 1500 krooni eest, saate Te oma tellitud kaubad postiga ning seda teostatakse 3 päeva jooksul pärast raha laekumist ja toodete valmimist.

Kliendil on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

1. Kullerpakk

2. Postipakk

1. Kullerpakk - pakk saadetakse Eesti Posti ELS kulleriga otse antud aadressile. Selline saatmisviis on natuke kallim kui tavapost, kuid pakk tuuakse otse kätte ja seda juba paki saatmisele järgneval päeval. Jääb ära postkontorisse minek, kuid peab kulleri tulekul olema kodus või muul aadressil, mis tellimisel sisestatud.

2. Postipakk - pakk saadetakse Eesti Posti vahendusel antud aadressile lähimasse piirkondlikku postkontorisse, kust saabub koju teade paki saabumise kohta. Seejärel tuleb minna saabunud teatise ja isikut tõendava dokumendiga pakile enda valitud ajal järele. Teatis saabub tavaliselt 2 päeva pärast paki teele saatmist. Saatmiskulu lisandub kaubaarvele ja selle tasub kauba saaja. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Klientle isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda siis kohustub sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@nosterrex.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”. 5.3. Poe haldaja kannab Klientle tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale. 

6. Tagastusõigus

6.1.E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus läbi poe kasutajaliidese

6.4. Tagastamisel kantakse Klientle raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Poe haldaja.

6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkuse).

7.5. Isikuandmeid mis on vajalikud kauba vahendamiseks Klientle edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Klient muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Klientl on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. 

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega. 

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Ekspertiisi teostab Noster Rex OÜ või toote valmistanud firma  esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks

9.2. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul kui klient ei ole Noster Rex OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul

9.3. Pretensiooni võib esitada tootmis ja materjalivigadele

9.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast

9.5. Pretensiooni esitamise aluseks müügiarve.

9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Noster Rex OÜ tõestab et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül

9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Noster Rex OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

Kasutusleping

 

Noster Rex OÜ, registrikoodiga 11555824, MTR registreeringu number KJK033538, aadress Kahtlase talu Jägala küla Jõelähtme vald (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Noster Rex OÜ hallatavas e-poes http://www.nosterrex.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Klient), on kokku lepinud järgnevates tingimustes. 

 

1. Üldsätted

 

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

 

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

 

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Kliendile.

 

2. Tooted ja ostu sooritamine

 

2.1. Kõik kuvatavad ei pruugi alati laos olemas olla.

 

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga.Kui  Klient ei ole uute tingimustega nõus võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

 

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

 

2.4 E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

 

2.5. Klient kes valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi)

 

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

 

3. Hinnad

 

3.1.Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud Eesti kroonides.

 

3.2.Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

 

3.3.Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 

 

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

 

4.1 Toodete garanteeritud tarneaeg on 3-5 tööpäeva kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 14 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 14 päevaga tarnida informeerime Teid sellest koheselt.Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.

 

4.2 Kui Te olete tellinud rohkem kui 1500 krooni eest, on kaupade vedu Eestis tasuta, Eesti Posti lihtpakiga.

 

4.3 Kui Te olete tellinud vähem kui 1500 krooni eest, saate Te oma tellitud kaubad postiga ning seda teostatakse 3 päeva jooksul pärast raha laekumist ja toodete valmimist.

 

Kliendil on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

 

1. Kullerpakk

 

2. Postipakk

 

1. Kullerpakk - pakk saadetakse Eesti Posti ELS kulleriga otse antud aadressile. Selline saatmisviis on natuke kallim kui tavapost, kuid pakk tuuakse otse kätte ja seda juba paki saatmisele järgneval päeval. Jääb ära postkontorisse minek, kuid peab kulleri tulekul olema kodus või muul aadressil, mis tellimisel sisestatud.

 

2. Postipakk - pakk saadetakse Eesti Posti vahendusel antud aadressile lähimasse piirkondlikku postkontorisse, kust saabub koju teade paki saabumise kohta. Seejärel tuleb minna saabunud teatise ja isikut tõendava dokumendiga pakile enda valitud ajal järele. Teatis saabub tavaliselt 2 päeva pärast paki teele saatmist. Saatmiskulu lisandub kaubaarvele ja selle tasub kauba saaja. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Klientle isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

 

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

 

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda siis kohustub sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@nosterrex.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

 

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”. 5.3. Poe haldaja kannab Klientle tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

 

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale. 

 

6. Tagastusõigus

 

6.1.E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

 

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

 

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus läbi poe kasutajaliidese

 

6.4. Tagastamisel kantakse Klientle raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

 

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

 

6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Poe haldaja.

 

6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele siis raha ei tagastata.

 

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

 

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

 

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

 

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

 

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkuse).

 

7.5. Isikuandmeid mis on vajalikud kauba vahendamiseks Klientle edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

 

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

 

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Klient muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

 

7.8. Klientl on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

 

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

 

7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. 

 

8. Kasutamistingimused

 

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

 

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega. 

 

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

 

9.1. Ekspertiisi teostab Noster Rex OÜ või toote valmistanud firma  esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks

 

9.2. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul kui klient ei ole Noster Rex OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul

 

9.3. Pretensiooni võib esitada tootmis ja materjalivigadele

 

9.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast

 

9.5. Pretensiooni esitamise aluseks müügiarve.

 

9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Noster Rex OÜ tõestab et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül

 

9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Noster Rex OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.


AvaleheleAvalehele

Ostukorv  

(tühi)

Uued tooted

Hetkel pole uusi tooteid